Akhisar Kaymakamlığı Resmi Web Sitesi  

   
T.C. İçişleri Bakanlığı e-icisleri projesi Bilgi Edinme İnsan Hakları Başvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete
 


 


     

     


       

      
 
     
 
  
     


       
    
    
    
    

     
   
    


Bulunduğunuz Yer: Kaymakamlık  >>   Bağlı Birimler  >>   İlçe Özel İdare Müdürlüğü

 AKHİSAR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

 

AKHİSAR

İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

 

 PERSONEL DURUMU

         İlçe Özel İdare Müdürlüğü, Akhisar Hükümet Konağı 4.katında  1 müdür (Mehmet TEKİN) ve 1 VHKİ (Muammer ÖLMEZ) ile hizmet vermektedir.Ayrıca 1 adet hizmetli kadrosu boş  bulunmaktadır.

 

 

 

 


İLETİŞİM

İlçe Özel İdare Müdürlüğü  
Akhisar - Manisa
TÜRKİYE

e-posta :
mehmet.tekin@icisleri.gov.tr
mehmettekin45@hotmail.com
Tel :
+90 236 4121814
Fax :


ÖZEL İDARE İŞ VE İŞLEMLERİ

1-    Kaymakam Ödeneği, personel maaşı ile muhtar maaşlarını tanzim edip, ödemesini yapmak,
2-    Manisa İl Özel İdaresi Köylere Yardım Yönetmeliğine göre gönderilen ödeneklerin sarfını ve  denetimini yapmak,
3-   İlçe Özel İdaresinin mali ve idari işlerini yürütmek,  saymanlığını yapmak, gelirlerini zamanında  tahsil etmek.
4-   İl Özel İdaresi bütçesi dahilinde ödenek ayrılan ve İlçemize ödeneği tahsis edilen ilköğretim okullarının elektrik, su, yakacak, telefon, öğrenci taşıma ,büyük ve küçük onarım bedellerini ödenekleri dahilinde ödemek.
5-  Aylık ödeme evrakları ile aylık muhasebe işlemleri ile ilgili dosyaları her ayın başında İl Özel İdaresine göndermek.
6-  01/12/2004 Tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5259 Sayılı Kanun ve 10/08/2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşyeri  Açma ve Çalışma Yönetmeliği gereğince, İlçemiz Belediye ve mücavir alanlar dışında bulunan işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili müracaatları kabul ederek, ruhsat işlemlerini yürütmek, kontrol ve denetimlerini yapmak.
7-  Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kum ve çakıl ocaklarının ruhsat taleplerini almak ve işlemlerini yürütmek.
8-  Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.


İL ÖZEL İDARESİ

          İl Özel İdareleri ;kanunların öngördüğü belli ve ortak hizmetlei yürütmekle görevli,taşınır ve taşınmaz malları ile müstakil ve karar organları bulunan,tüzel kişiliğe sahip birer kamu kuruluşlarıdır.Türk Demokrasi- sinin temel okulları sayılmakta,yapıları itibariyle de kökleri yüzyıl öncesine uzanan vazgeçilmez bir idare şekli olarak bilinmektedir.Bu yönü ile de Türkiye Cumhuriyeti’nin her dönem Anayasalarında varlıkları kabul edile gelmiştir. 

          İl Özel İdarelerinin amacı;il halkının yol, su, eğitim, kültür, sağlık, tarım, ekonomi gibi ortak ve mahalli ihtiyaçlarını karşılamak, ülke ekonomisine mahalli katkıda bulunmak ve kalkınma planlarının il düzeyinde başarısını sağlamaktadır.

  


         

 

       


Haber ve Duyurular
 

                                                                                                           

                                                                                                         

                                                                                                           

                                                                                                             

 

 Sitemizi En İyi Şekilde İ.E 6.0 Üzeri Versiyonlar Ve 1024 X 768 Çözünürlükte Görüntüleyebilirsiniz. 

E-Posta:
akhisar@icisleri.gov.tr

 

Akhisar Kaymakamlığı Özel Kalemi Telefon : 0236 412 29 60
Akhisar Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Telefon : 0236 414 20 30