Akhisar Kaymakamlığı Resmi Web Sitesi  

   
T.C. İçişleri Bakanlığı e-icisleri projesi Bilgi Edinme İnsan Hakları Başvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete
 


 

     


     


       

     

     
 

     


       

    

     

 

    
Bulunduğunuz Yer: Kaymakamlık  >>   Bağlı Birimler  >>   İlçe Nüfus Müdürlüğü

 AKHİSAR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

 

 

AKHİSAR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ TARİHÇESİ

 

 

 

 

NÜFUS TEŞKİLATININ TARİHÇESİ :

               

        1878 yılında Osmanlı Devletinde İlk defa Nüfus teşkilatı kurulmuş, Nüfus teskereleri ile Doğum, Ölüm,Yer değiştirme kayıtlarının tutulmasına başlanmıştır. Daha sonra 1884’ de Dahiliye Nezareti’ne bağlı( Nüfus-u Umumiye Müdürlüğü) kurulmuştur.

 

        Bu uygulamaların ilerleyen yıllarda taşra teşkilatına ‘da yayılmıştır. İlçemiz Nüfus Teşkilatı 1884-1885 yılından itibaren kaza merkezlerinde Nüfus Memurluğu birimi olarak ilk defa oluşturulmuş. Kurtuluş harbi sırasında Hükümet konağının yakılması ile nüfus kütükleri yanmıştır. İlçemizde 1926 yılında Genel nüfus yazımı yapılarak nüfus kütükleri yeniden tanzim edilmiştir. Nüfus kütüklerimiz en son şeklini 19.09.1975 tarihinde yürürlüğe giren yenileme yönetmeliğine göre eski nüfus kütükleri yenilenmiş,Yeniden tanzim edilen nüfus kütükleri Türkiye genelinde olduğu gibi yeni Türkçe ‘den oluşturulmuştur. 

 

İLÇENİN COĞRAFİ DURUMU :

 

        Akhisar  Ege Bölgesinin kuzeyinde Manisa iline bağlı kendi adını taşıyan ovada kurulmuştur. Yüzölçümü, Nüfus yoğunluğu ve merkez ilçeye bağlı köy sayısı bakımından ilin en büyük ilçesidir.

 

        İlçemizin doğusunda :Balıkesir, Gördes,Salihli, Batısında: Saruhanlı, İzmir, Soma, Güneyinde:Salihli, ve Gölmarmara Kuzeyinde: Balıkesir,Kırkağaç ile çevrilidir.

            

 

İLÇE  NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNÜNDE GÖREV YAPAN KATİP VE  MÜDÜRLER :

 

        Bu birimde ilk defa Nüfus Katibi Lütfullah Efendi görev yapmıştır. Akhisar Kazasında 1884-1887 yılları arasında  Emin Efendi, 1887-1888 yılları arası Kifaeddin Efendi, 1890-1891 yılları arası Hakkı Efendi, 1893-1904 yılları arası Ahmet Efendi , 1908-1909 yılları arasında Hamdi Efendi Nüfus Memuru olarak vazife yapmıştır. Cumhuriyet Döneminde Görev yapan Müdürler. , 1962-1974 yılları arasında Ali ORUÇ, 1974-1976 yılları arasında Ahmet AFYONLU, 1976-1977 yılları arasında İlhan ŞEN 1977-1978 yılları arasında vekalet Nurettin TAŞDÖĞEN ve Eyüp LEBLEBİCİ, 1978 –1992 yılları arasında  Naci ŞAFAK ,1992-2007  yılına kadar Rahime ACAR, 2007 yılından itibaren halen görev yapan Hakan Halis DURMUŞ tarafından Nüfus Müdürlüğü yürütülmektedir.

 

NÜFUS  MÜDÜRLÜĞÜNÜN YERLEŞİM  DURUMU :

 

        İlçemizde eski hükümet konağında ilk olarak 1. odalı yerde Nüfus Müdürlüğü tahsis edilmiştir 1978 yılından sonra yapılan yeni hükümet konağında Kaymakamlık ve diğer tüm kurumlar ile birlikte Nüfus Müdürlüğü bu binanın 4.katına taşınmıştır. 1.Müdür ve 2. Nüfus Kalemi olarak tahsis edilmiştir.


        Günümüzde hükümet konağının 1 katında 1 Müdür odası. 1 Şef odası , 2 Servis odası  1 Tescil odası ve zemin katta 1 Arşiv odası olarak genişletilerek hizmet vermektedir.

 

NÜFUS MÜDÜRÜLÜĞÜNÜN GÖREV VE FALİYETLERİ

 

1-Görev çevresi içerisindeki nüfus, doğum, ölüm, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerini mevzuat çerçevesinde düzgün bir biçimde yürütmek,

2-Nüfus olaylarına ilişkin tutanakların düzenlenmesi, yasalara uygun şekilde aile kütüklerine işlenmesi ve her yıl sonunda özel kütük haline getirilmesini sağlayarak muhafaza edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

3-Görev çevresindeki nüfus olaylarını izleyip kütüklere geçirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak,

4-Cezai kavuşturmayı gerektiren halleri ve mutlak butlanla malül olan ya da kanuni şekillere uymaksızın yapılmış evlilikleri o yerin Cumhuriyet savcılığına bildirmek,

5-Yönergede belirlenen esaslara göre kayıt örneği veya bilgi vermek,

6-Devletimizin taraf olduğu uluslar arası sözleşmeleri uygulamak,

7-Nüfus müdürlüğünün denetimine ilişkin raporları değerlendirerek gerekli işlemleri mevzuata uygun biçimde, zamanında yapmak,

8-Nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak,

9-Nüfus cüzdanı ve uluslar arası aile cüzdanlarını düzenlemek,

10-Adres Kayıt İşlemleriyle ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak,

Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak.

 

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU :

 

İlçemiz Nüfus Müdürlüğünde 1 Müdür, 1 Şef, 15 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni,1 Hizmetli çalışmaktadır.

 

İLÇEMİZE AİT İDARİ BİRİMLER VE KÜTÜK, HANE SAYIMI:

 

İlçemiz merkezinde 14. Mahalle 9. Kasaba 86. Köyden oluşmaktadır.

 

İlçemiz Kütük sayısı : 331'dir.

 

İLÇEMİZE AİT BU GÜNE KADAR YAPILAN  NÜFUS  SAYIMLARI:

 

OSMANLI DÖNEMİNDEKİ NÜFUS SAYIMLARI :

 


1890-1891 SENESİ AKHİSAR KAZASI’ NIN  NÜFUSU:

 

Erkek : 14.966 Kadın :14.649 Toplam: 29.215

 

1894-1895 SENESİ AKHİSAR KAZASI ‘NIN NÜFUSU:

 

Erkek :14.840 Kadın:14.136 Toplam :28.976

 

1896-1897 SENESİ AKHİSAR KAZASI ‘NIN NÜFUSU:

 

Erkek:14.690 Kadın:13.996 Toplam :28.686

 

CUMHURİYET DÖNEMİNDEKİ NÜFUS SAYIMLARI :

 


1935 SENESİ AKHİSAR İLÇESİNİN NÜFUSU:

 

Şehir: 21.192  Köy ve Kasaba :42.605 Toplam: 63.797

 

1940 SENESİ AKHİSAR İLÇESİNİN NÜFUSU:

 

Şehir :22.739  Köy ve Kasaba: 46.068  Toplam: 68.807

 

1945 SENESİ AKHİSAR İLÇESİNİN NÜFUSU:

 

Şehir :23.799  Köy ve Kasaba: 48.884  Toplam: 72.683

 

1950 SENESİ AKHİSAR İLÇESİNİN NÜFUSU:

 

Şehir :23.732  Köy ve Kasaba: 53.489  Toplam: 77.221

 

1955 SENESİ AKHİSAR İLÇESİNİN NÜFUSU:

 

Şehir :29.875  Köy ve Kasaba: 60.450  Toplam: 90.325

 

1960 SENESİ AKHİSAR İLÇESİNİN NÜFUSU:

 

Şehir :39.831  Köy ve Kasaba: 64.913  Toplam: 104.744

 

1965 SENESİ AKHİSAR İLÇESİNİN NÜFUSU:

 

Şehir :46.167  Köy ve Kasaba: 75.063  Toplam: 121.230

 

1970 SENESİ AKHİSAR İLÇESİNİN NÜFUSU:

 

Şehir :48.796  Köy ve Kasaba: 80.336  Toplam: 129.132

 

1975 SENESİ AKHİSAR İLÇESİNİN NÜFUSU:

 

Şehir :53.357  Köy ve Kasaba: 85.984  Toplam: 139.341

 

1980 SENESİ AKHİSAR İLÇESİNİN NÜFUSU:

 

Merkez : 61491  Köy ve Kasaba : 84953  Toplam :146444.

 

1990 SENESİ AKHİSAR İLÇESİNİN NÜFUSU :

 

Merkez: 73944  Köy ve Kasaba : 78453 Toplam : 152397

 

2000 SENESİ AKHİSAR İLÇESİNİN NÜFUSU :

 

Merkez : 81510 Köy ve Kasaba : 71072 Toplam: 152582

 

 

2009 SENESİ AKHİSAR İLÇESİNİN ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİNE GÖRE NÜFUSU

 

Merkez : 100.897 Köy ve Kasaba : 57.960 Toplam : 158.857
Haber ve Duyurular
 

                                                                                                           

                                                                                                         

                                                                                                           

                                                                                                             

 

 Sitemizi En İyi Şekilde İ.E 6.0 Üzeri Versiyonlar Ve 1024 X 768 Çözünürlükte Görüntüleyebilirsiniz. 

E-Posta:
akhisar@icisleri.gov.tr

 

Akhisar Kaymakamlığı Özel Kalemi Telefon : 0236 412 29 60
Akhisar Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Telefon : 0236 414 20 30