Akhisar Kaymakamlığı Resmi Web Sitesi  

   
T.C. İçişleri Bakanlığı e-icisleri projesi Bilgi Edinme İnsan Hakları Başvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete
 


 

     
     
                 
      
                

 

    
Bulunduğunuz Yer: Kaymakamlık  >>   Bağlı Birimler  >>   İlçe Nüfus Müdürlüğü

 AKHİSAR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

  

AKHİSAR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ TARİHÇESİ

 

 

NÜFUS TEŞKİLATININ TARİHÇESİ :

               

        1878 yılında Osmanlı Devletinde İlk defa Nüfus teşkilatı kurulmuş, Nüfus teskereleri ile Doğum, Ölüm,Yer değiştirme kayıtlarının tutulmasına başlanmıştır. Daha sonra 1884’ de Dahiliye Nezareti’ne bağlı( Nüfus-u Umumiye Müdürlüğü) kurulmuştur.

 

        Bu uygulamaların ilerleyen yıllarda taşra teşkilatına ‘da yayılmıştır. İlçemiz Nüfus Teşkilatı 1884-1885 yılından itibaren kaza merkezlerinde Nüfus Memurluğu birimi olarak ilk defa oluşturulmuş. Kurtuluş harbi sırasında Hükümet konağının yakılması ile nüfus kütükleri yanmıştır. İlçemizde 1926 yılında Genel nüfus yazımı yapılarak nüfus kütükleri yeniden tanzim edilmiştir. Nüfus kütüklerimiz en son şeklini 19.09.1975 tarihinde yürürlüğe giren yenileme yönetmeliğine göre eski nüfus kütükleri yenilenmiş,Yeniden tanzim edilen nüfus kütükleri Türkiye genelinde olduğu gibi yeni Türkçe ‘den oluşturulmuştur. 

         

 

NÜFUS MÜDÜRÜLÜĞÜNÜN GÖREV VE FALİYETLERİ

 

1-Görev çevresi içerisindeki nüfus, doğum, ölüm, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerini mevzuat çerçevesinde düzgün bir biçimde yürütmek,

2-Nüfus olaylarına ilişkin tutanakların düzenlenmesi, yasalara uygun şekilde aile kütüklerine işlenmesi ve her yıl sonunda özel kütük haline getirilmesini sağlayarak muhafaza edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

3-Görev çevresindeki nüfus olaylarını izleyip kütüklere geçirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak,

4-Cezai kavuşturmayı gerektiren halleri ve mutlak butlanla malül olan ya da kanuni şekillere uymaksızın yapılmış evlilikleri o yerin Cumhuriyet savcılığına bildirmek,

5-Yönergede belirlenen esaslara göre kayıt örneği veya bilgi vermek,

6-Devletimizin taraf olduğu uluslar arası sözleşmeleri uygulamak,

7-Nüfus müdürlüğünün denetimine ilişkin raporları değerlendirerek gerekli işlemleri mevzuata uygun biçimde, zamanında yapmak,

8-Nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak,

9-Nüfus cüzdanı ve uluslar arası aile cüzdanlarını düzenlemek,

10-Adres Kayıt İşlemleriyle ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak,

Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak.

 

ADRES: Tahir Ün Caddesi Hükümet Konağı 1. Kat Akhisar

TEL: 0 236 414 19 83

FAX: 0 236 413 45 09

 

 

        
Haber ve Duyurular
 

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                             

 

 Sitemizi En İyi Şekilde İ.E 6.0 Üzeri Versiyonlar Ve 1024 X 768 Çözünürlükte Görüntüleyebilirsiniz. 

E-Posta:
akhisar@icisleri.gov.tr

 

Akhisar Kaymakamlığı Özel Kalemi Telefon : 0236 412 29 60
Akhisar Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Telefon : 0236 414 20 30