Akhisar Kaymakamlığı Resmi Web Sitesi  

   
T.C. İçişleri Bakanlığı e-icisleri projesi Bilgi Edinme İnsan Hakları Başvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete
 


      


     


       

      

     
 

     


       

    

    

     

 

    
Bulunduğunuz Yer: Kaymakamlık  >>   Bağlı Birimler  >>   İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğü

 İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğü
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.


         VERGİ DAİRESİNİN GÖREVLERİ :

  

         Vergi daireleri, vergi kanunları ve özel kanunlar ile bu kanunlara dayanılarak Maliye Bakanlığınca belli edilen kamu gelirleri ile ilgili mükellefi tespit, tarh, tahakkuk, tecil, tahsil, terkin, ödeme, iade ve muhasebe işlemlerini yürütür. Bu işlemlere ilişkin olarak vergi dairesi veya mükelleflerce yaratılan ihtilaflarla ilgili olarak, yargı mercii nezdinde Hazineyi temsilen dilek ve savunmalarda bulunması, gerektiğinde itiraz ve temyiz edilmesi, izlenmesi ve sonuçları ile ilgili işlemler de vergi dairelerince yerine getirilir. Devlete ait menkul ve gayrimenkul malların satış, taksit, borçlanma ve kira bedelleri ile ecrimisil, bedelmisil, tavizat bedeli ve benzerlerinin tahsilat safhasına ilişkin işlemlerinin vergi dairelerince yürütülmesine Maliye Bakanlığınca karar  verilebilir.


        Yukarıda yazılı olanlar dışında kalan ve çeşitli kanunlarda belirtilen Devlet gelirlerinin de tarh, tahakkuk ve tahsil işlemleri vergi dairelerince yürütülür. 


        AKHİSAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
        PERSONEL DURUMU

 

        Müdürlüğümüzde 17.04.2009 tarihi itibarı ile 79 personel görev yapmaktadır.

 

        Personelimizin Görev Ünvanlarına Göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir. 

Vergi Dairesi Müdürü

 

:

1

 Müdür Yardımcısı

 

:

2

Gelir Uzmanı

 

:

8

Şef

 

:

4

Bilgisayar İşletmeni

 

:

2

V.H.K.İ

 

:

14

Memur

 

:

18

Yoklama Memuru

 

:

17

Veznedar

 

:

2

Tahsildar

 

:

4

İcra Memuru

 

:

3

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

 

:

1

Şöför

 

:

1

Hizmetli

 

:

2

TOPLAM

:

79


Haber ve Duyurular
 

                                                                                                           

                                                                                                         

                                                                                                           

                                                                                                             

 

 Sitemizi En İyi Şekilde İ.E 6.0 Üzeri Versiyonlar Ve 1024 X 768 Çözünürlükte Görüntüleyebilirsiniz. 

E-Posta:
akhisar@icisleri.gov.tr

 

Akhisar Kaymakamlığı Özel Kalemi Telefon : 0236 412 29 60
Akhisar Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Telefon : 0236 414 20 30