Akhisar Kaymakamlığı Resmi Web Sitesi  

   
T.C. İçişleri Bakanlığı e-icisleri projesi Bilgi Edinme İnsan Hakları Başvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete
 


      


     


       

      

     
 

     


       

    

    

     

 

    
Bulunduğunuz Yer: Kaymakamlık  >>   Bağlı Birimler  >>   İlçe Orman İşletme Müdürlüğü

 İlçe Orman İşletme Müdürlüğü
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.


 

    AKHİSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

    KURULUŞUN GENEL BİLGİLERİ

 

 

    ADI                       : AKHİSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

    ADRESİ                  : Hürriyet Mahallesi 450 Sokak No:95   45210   Akhisar/MANİSA

 

    TELEFON NO           : 0 236 414 22 00 - 0 236 413 47 46 - GSM 0 505 398 99 33

 

    FAKS NO                : 0 236 413 93 11

 

    E-POSTA ADRESİ      : akhisarisl@ogm.gov.tr

 


          GENEL TANITIMI

 

        Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü’nün kuruluşu Bakanlar Kurulu’nun 07.02.1990 tarih ve 90/142 sayılı Resmi Gazetenin 8 Mart 1990 tarih ve 20455 sayılı gazetesinde yayınlanarak İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulmuştur.

 

        Akhisar merkezinde; Akhisar, Başlamış, Kavakalan, Zeytinliova İşletme Şeflikleri, Gölmarmara İlçesinde Gölmarmara İşletme Şefliği, Kırkağaç İlçesinde Kırkağaç İşletme Şefliği, Soma İlçesinde Soma ve Göktepe İşletme Şeflikleri olmak üzere 8 İşletme Şefliği ve Cenkyeri, Karaköy ve Kavakalan Depolarını kapsayan 1 adet Depo Şefliğinden oluşmaktadır.

 

        İşletme Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesi Akhisar, Soma, Kırkağaç ve Gölmarmara İlçeleri sınırları içerisinde kalan ormanlardır.

 

        2.1- COĞRAFİ KONUM

 

        Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü, Ege Bölgesi içinde yer alan, Manisa ili hudutları içindeki alanda; Kuzeyi Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Doğusu Gördes Orman İşletme Müdürlüğü, Güneyi Manisa Orman İşletme Müdürlüğü, Batısı Manisa ve Bergama Orman İşletme Müdürlükleri ile çevrilidir.

 

        2.2- DOĞAL COĞRAFYA

 

        Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü coğrafi konum itibariyle;

        39 25 00 - 28 36 52 Kuzey enlemleri ile

        28 03 35 - 27 24 02 Doğu boylamları arasındadır.

 

        2.3- NÜFUS

 

        İşletme Müdürlüğümüz 316.956,0 Ha alanda faaliyet göstermekte olup, İşletme Müdürlüğümüz hudutları içinde 4 ilçe, 17 belde ve 166 adet köy bulunmaktadır. Tüm ilçe, belde ve köylerde toplam 300.841 kişi yaşamaktadır. (Son Nüfus sayımına göre)

        AKHİSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN DURUMU

 

CİNSİ

Verimli Orman

Verimsiz Orman

Toplam Orman

Ormansız Alan

Genel Alan

Alanı  (Ha)

Alanı  (Ha)

Alanı  (Ha)

(Ha)

(Ha)

Koru

71589,0

42078,5

113667,5

 

 

Baltalık

2379,5

30846,5

33226,0

 

 

Toplam Alan

73968,5

72925,0

146893,5

173409,0

320302,5

        AKHİSAR İLÇESİ ORMAN VARLIĞI

CİNSİ

Verimli Orman

Verimsiz Orman

Toplam Orman

Ormansız Alan

Genel Alan

Alanı  (Ha)

Alanı  (Ha)

Alanı  (Ha)

(Ha)

(Ha)

Koru

33677,0

18306,5

51983,0

 

 

Baltalık

530,5

12138,0

12668,5

 

 

Toplam Alan

34207,0

30444,5

64651,5

77683,0

142334,5

 

        PERSONEL DURUMU

 

    İşletme müdürlüğümüzde;

    1 İşletme Müdürü,

    1 İşletme Müdür Yardımcısı,

    8 Orman İşletme Şefi,

    1 Depo Şefi,

    1 Avukat,

    1 Tekniker,

    1 Döner Sermaye Saymanı,

    5 Mutemet,

    20 Orman Muhafaza Memuru,

    3 Şoför,

    7 memur

    140 daimi işçi

    30 Geçici işçi olmak üzere toplam 200 adet personel çalışmaktadır.

 

        ÜRETİM, İŞLETME VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ

 

        İşletme Müdürlüğümüzün üretim programı; gençleştirme, bakım, rehabilitasyon, silvikültürel çalışmalar sonucunda şekillenmektedir. Üretimlerimiz ağırlıklı olarak kızılçam ağaç türüne dayanmaktadır.

 

        Elde edilen ürünler genellikle tomruk, maden direk, sanayi odunu, kâğıtlık odun, kabuklu kâğıtlık odun, lif-yonga odunu ve yakacak odun ürünleridir.

 

          SON ÜÇ YILA AİT ÜRETİM MİKTARLARIMIZ

 

 

Ürün Çeşidi

2006

2007

2008

Program

Gerçekleşme

Program

Gerçekleşme

Program

Gerçekleşme

Endüstriyel Odun

(m3)

94.000

113.265

100.000

119.800

128.000

130.870

Yakacak Odun (Ster)

31.000

51.505

30.000

39.800

35.000

39.900

 

         SON BEŞ YILLIK SATIŞ GELİRLERİMİZ

 

YILI

GELİRİMİZ (TL)

2003

5.531.000

2004

7.357.000

2005

7.488.000

2006

10.226.000

2007

10.700.000

2008

11.838.000

 

        İDARİ VE MALİ İŞLER

 

        Elde ettiğimiz ürünleri 2886 Sayılı Kanuna göre açık artırma usulü ile satmaktayız. Ayrıca kurum ve kuruluşlara tahsisli emval satışımız da olmaktadır. İşletme Müdürlüğümüzün gelir esasını satış gelirleri oluşturmaktadır.

 

        SON DÖRT YILLIK KÂRIMIZ

 

YILI

KÂR (TL)

2005

2.085.000

2006

3.543.000

2007

3.446.000

2008

3.901.000

 

 

        SİLVİKÜLTÜR ÇALIŞMALARI

 

        Silvikültür çalışmaları içerisinde ormanların gençleştirilmesi, bu gençliklerin korunması, her büyüme çağındaki ormanların bakımı, bozuk ormanların rehabilitasyonu, ormansız alanların ağaçlandırılması işlerini kapsar.

 

        2007 ve 2008 yılı silvikültür programları bütçe ile verilen program hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilmiş olup silvikültürel ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır. 2007 ve 2008 yıllarına ait gerçekleşmeler aşağıya çıkarılmıştır.

 

       İKİ YILA AİT SİLVİLKÜLTÜR FAALİYETLERİ TABLOSU

 

İŞİN ÇEŞİDİ

2007 YILI

2008 YILI

Prog. (Ha)

Gerç. (Ha)

Gerç. %

Prog. (Ha)

Gerç. (Ha)

Gerç. %

Tabii Gençleştirme

422

422

100

594

597

101

Gençlik Bakımı

1400

1400

100

1568

1568

100

Sil. Öd. Sıklık Bakımı

2236

1755

78

2120

2066

97

Üre. Öd. Sıklık Bakımı

1252

2079

166

1695

2037

120

Koruya Tahvil

610

610

100

455

455

100

Rehabilitasyon

3700

3700

100

3610

3610

100

Makineli Suni Tensil

46

46

100

44

49

111

Kültür Bakımı

300

300

100

340

340

100


 

          MAKİNA İKMAL İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

 

        İşletme Müdürlüğümüzün makine ikmal çalışmaları kapsamında yeni yolların yapılması, mevcut yolların bakımı, onarımı, yangın emniyet yolları ve şeritlerinin yapımı, onarımı, yolların sanat yapıları ve üst yapılarının yapımı, hizmet binaları yapım ve bakımı ile mevcut makinelerimizin tamir bakım çalışmalarını kapsar.

 

        İşletmemizde 1 adet D-7 CAT Dozer, 1 adet D-8 Dozer, 1 adet greyder mevcut olup, yangın sezonu boyunca dozerlerimiz her an yangına gidecek şekilde hazır bekletilmektedir. Yangın sezonu dışında ise suni gençleştirme çalışmalarında ve diğer ormancılık faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Greyder ise bütün orman yollarımızın tamir bakımlarında faaliyet göstermektedir.

 

        İşletme müdürlüğümüz ve Şefliklerde toplam 10 adet hizmet aracı bulunmaktadır. Yangın söndürmede kullanılan 12 adet yangın arozözü, 1 adet su ikmal aracı, 6 adet motosiklet mevcuttur.

 

          KORUMA VE YANGINLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

 

        6831 Sayılı Orman Kanununa göre yangın dönemi 1 mayıs- 30 kasım arasıdır. Bu dönem başlamadan önce Ormanların korunması çalışmalarında öncelikle yangına hassas bölgeler tespit edilmekte, İşletme Müdürlüğümüzün her Şefliğinde her yangın dönemi öncesinde okullarda ve köylerde eğitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle, ormanlarımızın önemi ve yangınların sebep olduğu felaketler hakkında yöre halkı bilinçlendirilmektedir.

 

        Yangın sezonu boyunca 8 adet yangın gözetleme kulesi 24 saat boyunca gözetleme yapmaktadır. Çıkması muhtemel orman yangınlarına karşı 1 HELİKOPTER ekibi olmak üzere 12 adet yangın söndürme ekibi hazır bekletilmektedir.

 

        Ayrıca helikopterlerin daha çabuk su alabilmesi için 2005-2008 yılları arasında 11 adet yangın havuzu ve göleti ile yol olmayan alanlardaki yangınlara daha etkin müdahale yapabilmek için 38 km yangın müdahale cephesi yapılmıştır.

 

        İKİ YILA AİT YANGIN SAYISI VE YANAN ALANLAR

 


 

İşletme Şefliği

2007 YILI

2008 YILI

Yangın             Adedi

Yanan Saha              (Ha)

Yangın                    Adedi

Yanan Saha                 (Ha)

Akhisar

5

2,520

4

0,400

Başlamış

9

4,400

2

2,505

Göktepe

11

11,640

6

66,115

Gölmarmara

 

 

3

2,910

Kavakalan

3

0,265

1

4,000

Kırkağaç

8

1,441

6

2,320

Soma

10

2,900

15

10,160

Zeytinliova

6

9,230

5

5,306

TOPLAM

52

32,396

42

93,716

 

 

 

        ORMAN ZARARLILARI VE HASTALIKLARLA MÜCADELE KONUSUNDAKİ FALİYETLER

 

        İşletmemiz dahilindeki Ormanlarda çam kese böceği (Thaumetopoea pityocampa) zararlısına karşı doğaya zarar vermeden mücadele edebilmek için 2008 yılında Karaköy orman dışı deposunda çam kese böceği yırtıcısı olan Calosoma sycophanta üretim laboratuarı kurulmuştur.

 

        Ancak üretimin yaz aylarına kaydığı dönemlerde ve kabuklu Orman emvalinin: özellikli Kâğıtlık odun ve yakacak odunun teslimatından sonra Orman içi rampalarından kaldırılmaması nedeniyle kabuklu böceklerin (Erthotemiea erosus) çoğalmasına ve Orman içinde ağaçlara zarar vermesi nedeniyle ağaçlarda kurumalara neden olmaktadır. Bu zararlı ile mücadele: ilaçlama ve feromon tuzaklarıyla yapılmakla beraber zararlı tasallutuna uğramış ağaçların süratle, kabuklarının yakılmasına ve temiz bir işletmecilik yapılmasına özen gösterilmektedir. İşletme Müdürlüğümüz mıntıkasında özellikle bu zararlıya karşı etkin bir mücadele sürdürülmekte olup her yıl ortalama 20.000 - 25.000 Ha'lık alanda mücadele sürdürülmektedir.

 

        ORMAN HALK İLİŞİKİLERİ

 

        Orman halk ilişkilerinin olumlu yönde değişmesini temin amacıyla Orman köylerine iş temin etmek sosyal anlayışı içerisinde, onların ormandan faydalandırılması temel amacımızdır. Ayrıca halkın dinlenme ihtiyacına yönelik olarak Orman İçi Piknik ve Mesire Yerleri Belediye ve Köy tüzel Kişiliklerine tahsis edilmiş, 80 hektarlık alanda Kent Ormanı kurulmuştur. (Zeytinliova Çamlığı, Süleymanlı Çamlığı, Musaca Çamlığı, Çağlak Kent Ormanı) 


Haber ve Duyurular
 

                                                                                                           

                                                                                                         

                                                                                                           

                                                                                                             

 

 Sitemizi En İyi Şekilde İ.E 6.0 Üzeri Versiyonlar Ve 1024 X 768 Çözünürlükte Görüntüleyebilirsiniz. 

E-Posta:
akhisar@icisleri.gov.tr

 

Akhisar Kaymakamlığı Özel Kalemi Telefon : 0236 412 29 60
Akhisar Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Telefon : 0236 414 20 30